Căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 11, Thông tư 155/2015-TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố BCTC quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được BCTC của các công ty nêu trên. HOSE đề nghị các công ty khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định kèm công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin.

Theo đó danh sách các công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính gồm có: Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu (mã Ck:MCP); Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã Ck: PLP); Công ty CP Nước giải khát Chương Dương (mã Ck: SCD); Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (mã Ck: VMD)./.

Hồng Quyên