Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đọc diễn văn ôn lại truyền thống 190 năm ngày thành lập tỉnh. Trong đó nhấn mạnh, Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Lạng Sơn dần được hình thành và phát triển với các tên gọi khác nhau.

Vào ngày này cách đây tròn 190 năm - ngày 4/11/1831, năm Minh Mệnh thứ 12, tỉnh được đổi tên là tỉnh Lạng Sơn.

Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, trừ thời gian từ tháng 12/1975 đến tháng 12/1978 hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng được hợp nhất thành tỉnh Cao Lạng, tên gọi tỉnh Lạng Sơn vẫn được giữ như hiện nay.

Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: langson.gov.vn

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kinh tế cửa khẩu giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Lạng Sơn có gần 3.000 doanh nghiệp của cả nước thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn bình quân hằng năm tăng 6,1%; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 7,88%...

Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, với niềm vui, niềm phấn khởi, vinh dự, tự hào về truyền thống vẻ vang qua những chặng đường lịch sử, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh nguyện nêu cao tinh thần cách mạng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước hết, cần quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

Chú trọng quan tâm các vấn đề về văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, coi trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.