Theo quyết định, đoàn số 1 sẽ kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc (25 tỉnh, thành phố) do PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) làm trưởng đoàn.

Lập 4 đoàn kiểm tra việc cung ứng, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế
Bộ Y tế lập 4 đoàn kiểm tra việc cung ứng, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế. Ảnh: Văn Nam.

Đoàn số 2 kiểm tra vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung (14 tỉnh, thành phố) do TS. Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn.

Đoàn số 3 kiểm tra vùng Tây Nguyên và Đông nam bộ (11 tỉnh, thành phố), do TS. Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn.

Đoàn số 4 kiểm tra vùng đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh, thành), do TS. Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn.

Các đoàn kiểm tra sẽ lập danh sách các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố; lựa chọn kiểm tra 1 - 2 bệnh viện trực thuộc bộ (đa khoa - chuyên khoa). Với vùng Tây Nguyên chưa có bệnh viện trực thuộc Bộ nên chọn thay thế bằng bệnh viện vùng Tây Nguyên;

Lựa chọn 1 - 2 bệnh viện tỉnh trong vùng (ưu tiên chọn các tỉnh vùng khó khăn; mỗi đoàn sẽ kiểm tra ít nhất 1 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 1 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và 1 bệnh viện, trung tâm y tế huyện./.

Khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế

Theo Bộ Y tế, việc kiểm tra nhằm khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và khảo sát, ghi nhận tác động của việc thiếu hụt này tới chất lượng khám chữa bệnh, sự hài lòng của người dân, nhân viên y tế. Đồng thời, xác định khó khăn, vướng mắc mang tính chất khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp ngắn hạn và dài hạn cho cơ quan quản lý trung ương, địa phương để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.