Cienco 1

Cienco1 đặt mục tiêu doanh thu gần 4.200 tỷ đồng trong năm đầu cổ phần hóa. Ảnh: Văn Hưng

Theo đó, Cienco1 sẽ có số vốn điều lệ 700 tỷ đồng, trong đó cổ đông Nhà nước nắm giữ 35%, cổ đông chiến lược nắm giữ 31%; cán bộ công nhân viên trong tổng công ty nắm giữ 10,88%; cổ đông ngoài nắm giữ 23,12%.

3 nhà đầu tư chiến lược là: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh (10%), Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON (10%), Công ty HASSYU Nhật Bản (11%).

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, các cổ đông đã biểu quyết thông qua điều lệ hoạt động của Tổng công ty; kế hoạch kinh doanh 3 năm 2014 - 2016; kế hoạch chi trả tiền lương; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; chủ trương niêm yết cổ phiếu...

Trong năm 2014, Cienco1 đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 4.195 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 78,8 tỷ đồng; tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần đạt 7%.

Đại hội cũng đã bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị, theo đó, ông Phạm Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Cienco1 nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

Văn Hưng