Đã chi hơn 648 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất mua tạm trữ thóc, gạo

Chính sách mua tạm trữ thóc, gạo đảm bảo cho người nông dân có thể bán lúa, gạo với mức giá có lãi. Ảnh: T.L

Thực hiện Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và Quyết định về việc mua thóc, gạo tạm trữ, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành và Hiệp hội lương thực Việt Nam xây dựng, ban hành 4 Thông tư hướng dẫn hỗ trợ tiền lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo. Đồng thời, Bộ đã khẩn trương rà soát hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ lãi suất kịp thời cho các doanh nghiệp.

Kết quả cụ thể: năm 2009 Tcty Lương thực miền Nam đã mua tạm trữ được 122.700 tấn/ 500.000 tấn gạo được giao tạm trữ. Kinh phí hỗ trợ lãi suất đã cấp là 15,55 tỷ đồng.

Năm 2010, các đơn vị đã mua tạm trữ được 863.197 tấn /1 triệu tấn gạo được giao tạm trữ. Kinh phí hỗ trợ lãi suất đã cấp là 117,62 tỷ đồng.

Năm 2012, kinh phí hỗ trợ là 256,9 tỷ đồng. Trong đó, số lượng tạm trữ vụ Đông Xuân là 882.105 tấn gạo/1 triệu tấn chỉ tiêu mua tạm trữ, kinh phí hỗ trợ lãi suất đã cấp là 185,3 tỷ đồng. Vụ Hè Thu, số lượng tạm trữ là 432.556 tấn/500.000 tấn gạo được giao chỉ tiêu tạm trữ với kinh phí hỗ trợ lãi suất đã cấp là 71,6 tỷ đồng.

Năm 2013, ngân sách đã cấp hỗ trợ 258,3 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ 152,3 tỷ đồng tạm trữ 949.000 tấn gạo/1 triệu tấn chỉ tiêu mua tạm trữ vụ Đông Xuân. 108 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất tạm trữ 885.434 tấn gạo/1 triệu tấn gạo được giao chỉ tiêu tạm trữ của vụ Hè Thu.

Bộ Tài chính cho biết, chính sách tạm trữ trong thời gian vừa qua đã có tác dụng trong việc mua hết lúa của người nông dân và giữ giá lúa, gạo không xuống quá thấp để đảm bảo cho người nông dân có thể bán lúa, gạo với mức giá có lãi./.

Hoàng Lâm