Chất lượng các cuộc kiểm tra do ngành Thuế Nghệ An thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu hơn. Ảnh: Đ.V

Cục Thuế Nghệ An cho biết, trong năm 2013, tổng số doanh nghiệp do cơ quan thuế quản lý kê khai thuế trên địa bàn là 6.007 đơn vị. Cơ quan thuế lựa chọn, lập kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 1.378 đơn vị; đã tiến hành kiểm tra 1.293 đơn vị, đạt 94,% kế hoạch giao, bằng 21,5% tính trên tổng số doanh nghiệp đang quản lý, tăng 10% so với cùng kỳ 2012.

Qua công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, tổng số truy thu xử phạt, truy hoàn, không được hoàn đạt gần 123,3 tỷ đồng, bằng 165% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó: số tiền thuế truy thu gần 65,3 tỷ đồng; xử phạt gần 20 tỷ đồng; số tiền thuế truy hoàn gần 10,3 tỷ đồng; số thuế không được hoàn trên 27,7 tỷ đồng.

Cũng qua công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đã giảm khấu trừ thuế đầu vào gần 3 tỷ đồng; giảm lỗ gần 79,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế truy thu, xử phạt đã nộp vào ngân sách nhà nước gần 53,1 tỷ đồng; nợ qua kiểm tra dự kiến gần 42,1 tỷ đồng.

Với kết quả công tác kiểm tra nêu trên cho thấy chất lượng các cuộc kiểm tra do ngành Thuế Nghệ An thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu hơn; số lượng doanh nghiệp được kiểm tra tăng 10% so với cùng kỳ nhưng số thuế truy thu, xử phạt, truy hoàn, không được hoàn tăng 65% so với cùng kỳ 2012, góp phần tăng thu, chống thất thu ngân sách, tăng cường hiệu quả quản lý người nộp thuế./.

Đỗ Vinh