k

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại kỳ họp.

Sau khi thảo luận các nội dung nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết 100% thông qua 16 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách, có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh không chỉ trong 6 tháng cuối năm 2021 mà còn cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

Ví dụ, hàng năm tỉnh Quảng Ninh dành khoảng 3% tổng chi ngân sách địa phương không bao gồm cải cách tiền lương, dự phòng ngân sách, nguồn trả nợ, lương và các khoản tính chất như lương để thực hiện chương trình.

Như vậy, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ dành khoảng 4.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình này. Nghị quyết được xem xét ban hành ngay từ đầu nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa mới đã thể hiện tinh thần luôn hướng về nhân dân và cử tri của HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp; toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thông qua 16 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận của 100% các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Trong quý III và quý IV năm 2021, tỉnh Quảng Ninh phải tiếp tục chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, bám sát tình hình thực tế để có giải pháp xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn.

Trong đó, tiếp tục tập trung cao nhất phòng chống dịch Covid-19; thực hiện đồng bộ, liên tục, thường xuyên, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; thực hiện tốt phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể chính, chiến lược “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vắc xin”; triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin trên diện rộng an toàn, hiệu quả, phấn đấu tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất.

Để phấn đấu đạt được các mục tiêu tăng trưởng GRDP mức hai con số và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 51.000 tỷ đồng, toàn tỉnh phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn của ngành than và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, hộ kinh doanh cá thể; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhất là các dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, địa bàn trọng điểm chiến lược.

Cùng với đó, tỉnh cũng cơ cấu lại NSNN, tăng thu, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách nhà nước. UBND tỉnh sát sao chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương rà soát các khoản hụt thu, tìm nguồn thu bù đắp, nhất là khoản thu từ tiền sử dụng đất, gắn với các dự án phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết dứt điểm các thủ tục tồn đọng trong quý III/2021.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chú trọng phát triển văn hóa, con người, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, lao động việc làm; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường bền vững, bảo tồn di sản và thích ứng với biến đổi khí hậu; khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND vừa thông qua vào cuộc sống, nhất là nghị quyết về Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Lan Hương