Theo đó, doanh thu thuần trong quý chỉ đạt 1,8 tỷ đồng, giảm tới 98% so với cùng kỳ, giá vốn ở mức thấp nên lãi gộp đạt 1,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 78 tỷ đồng.

Doanh thu thấp trong khi Danh Khôi vẫn chi ra tới 13,4 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 18 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng.

Kết quả Danh Khôi báo lỗ sau thuế gần 46 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ chịu lỗ 45 tỷ đồng, quý II/2020 NRC có lãi hơn 33 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, NRC đạt 4,8 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ bằng 1/20 cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế âm 69 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi sau thuế 2,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý năm 2021, Danh Khôi lên kế hoạch tăng trưởng đột biến với doanh thu 1.100 tỷ đồng, gấp 5,3 lần và lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng, gấp gần 3 lần mức đạt được năm 2020. Cổ tức năm 2021 dự kiến từ 5%.

Trước đó tại đại hội đồng cổ đông 2021, lãnh đạo NRC cho biết lợi nhuận 180 tỷ đồng đến từ những dự án Danh Khôi đã và đang triển khai từ The Aston, Royal, Aria Đà Nẵng chuẩn bị mở bán, Takashi ở Bình Định có 17 block chung cư trên 30 tầng. Bên cạnh đó, trong năm sẽ có những dự án khác nữa triển khai, trong đó dự kiến có 1 dự án lớn.

Ngoài ra, trong hệ sinh thái của Danh Khôi có nhiều thành viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm xây dựng, công nghệ, bệnh viện, bất động sản, hiện chưa công bố khoảng chục dự án. HĐQT đang xem xét tổng thể đưa tất cả dự án, hệ sinh thái về NRC./.

Hồng Quyên