Thu tuong

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Chinhphu.vn

Tăng trưởng GDP 9 tháng ước đạt 5,54%

Trong hai ngày làm việc, Chính phủ nghe báo cáo và tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; Báo cáo kinh tế-xã hội năm 2014 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2014, dự toán NSNN năm 2015; Phương án phát hành Trái phiếu quốc tế của Chính phủ; Cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt; Cơ chế thí điểm giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập; Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm ước đạt 5,54%. Trong 14 chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2014, dự kiến có 12 chỉ tiêu đạt và vượt. Tuy nhiên, tình kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng thấp, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn khó khăn, xử lý nợ xấu còn chậm so với yêu cầu.

Không chấp nhận DNNN thua lỗ, kém hiệu quả

Để đạt các mục tiêu của năm 2014, tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ tập trung thảo luận vào 4 nội dung chủ yếu.

Thứ nhất là tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, trong đó, tập trung thảo luận giải pháp tăng tổng cầu của nền kinh tế, chú ý tăng dư nợ tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, giải quyết nợ xấu; tăng giải ngân đầu tư và chống hàng giả, hàng lậu.

Thứ hai là tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu DNNN, tái cơ cấu ngân hàng thương mại và tái cơ cấu nông nghiệp. Về tái cơ cấu DNNN, Thủ tướng yêu cầu phải có một tinh thần quyết liệt, cụ thể, chặt chẽ trong chỉ đạo của các Bộ trưởng. “Không chấp nhận DNNN kém hiệu quả, thua lỗ, tiêu cực”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về tái cơ cấu ngân hàng thương mại, Thủ tướng yêu cầu triển khai với tinh thần dứt khoát, dứt điểm trong việc tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém gắn với giải quyết nợ xấu. “Kiên quyết thực hiện tái cơ cấu ngân hàng vì an toàn của hệ thống, vì lợi ích của người dân. Dứt khoát các ngân hàng yếu kém phải kiểm soát chặt chẽ, cần thiết thì sáp nhập, giải thể theo đúng pháp luật”, Thủ tướng khẳng định.

Về nhóm giải pháp cải cách hành chính, Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm và năm sau, thủ tục hải quan giảm 1 nửa số giờ, thuế giảm từ khoảng 500 giờ xuống 200 giờ; thủ tục bảo hiểm từ hơn 300 giờ xuống dưới 100 giờ. Thủ tục đầu tư, xây dựng, tiếp cận đất đai, tiếp cận điện giảm từ 1/3 đến 1 nửa thời gian so với hiện nay.

Cuối cùng, về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận các giải pháp, biện pháp nhằm đạt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP cao hơn năm 2014, khoảng 6,0-6,2% theo tính toán và đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Hoàng Yến