Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu chia theo vị trí việc làm

- Chuyên viên về dự trữ nhà nước: 94 chỉ tiêu.

- Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng: 09 chỉ tiêu.

- Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: 16 chỉ tiêu.

- Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin: 12 chỉ tiêu.

- Văn thư viên: 08 chỉ tiêu.

- Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia: 126 chỉ tiêu.

- Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia: 166 chỉ tiêu.

- Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: 24 chỉ tiêu.

- Kế toán viên: 60 chỉ tiêu.

Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển qua đường bưu chính: Từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 19/7/2024;

- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển trực tiếp: Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 19/7/2024 (trong giờ hành chính từ 8 giờ đến 17 giờ hằng ngày).

Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; hồ sơ đăng ký thi tuyển; địa điểm tiếp nhận hồ sơ; nội dung thi và hình thức thi; cách thức nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển... được đăng trên Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ http://mof.gov.vn; Trang thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại địa chỉ http://gdsr.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực và các Chi cục Dự trữ Nhà nước./.