TP.Hồ Chí Minh: Không tăng thu các khoản dịch vụ trong trường học
Ảnh: Minh họa

Tại văn bản này, UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo tiếp tục duy trì và giữ nguyên các nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục không bao gồm học phí theo quy định đang thực hiện trong năm học 2021-2022 để tiếp tục thực hiện cho năm học 2022-2023.

Văn bản nêu rõ: Giao Sở GD-ĐT chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố (không bao gồm học phí) theo quy định.

TP.Hồ Chí Minh: Không tăng thu các khoản dịch vụ trong trường học
Sinh hoạt hè của học sinh mầm non tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Các khoản này gồm: mức thu trường tiên tiến, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú; các khoản thu hộ, chi hộ của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2022-2023.

UBND TP.Hồ Chí Minh cũng chấp thuận chủ trương xây dựng dự thảo ban hành nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2023-2024./.