thuế hồ chí minh

Cán bộ Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn đăng ký thuế. Ảnh nguồn Interrnet

Trong đó, thu nội địa trừ dầu thô tính cân đối là 11.403 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 41.732 tỷ đồng, đạt 29,03% dự toán pháp lệnh, tăng 15,84% so với cùng kỳ năm 2014.

Ước thu từ dầu thô đạt 1.700 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 5.517 tỷ đồng, đạt 17,24% dự toán pháp lệnh năm.

Nhiều khoản thu đạt dự toán pháp lệnh và tăng so với cùng kỳ như: Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2015 ước đạt 29.859 tỷ đồng, đạt 27,86% dự toán pháp lệnh, tăng 11,28% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực kinh tế nhà nước đạt 8.410 tỷ đồng, bằng 30% dự toán pháp lệnh năm, tăng 1,67% so với cùng kỳ; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11.885 tỷ đồng, bằng 28,28% dự toán pháp lệnh năm, tăng 19,58% so với cùng kỳ./.

Khánh Huyền