Thứ năm 07/07/2022 14:13 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 26°C
Ninh Bình 33°C
Quảng Ninh 29°C
Thừa Thiên Huế 33°C
TP Hồ Chí Minh 33°C
Đà Nẵng 36°C
VNI: 1,152.20 - 2.59 (0.23%)
KL: 334,539,970 (CP) GT: 7,246,298 (tỷ)
128 81 205 KL liên tục
VN30: 1,217.56 - 5.62 (0.46%)
KL: 78,464,900 (CP) GT: 2,532,802 (tỷ)
15 6 9 KL liên tục
HNX: 270.48 - -1.44 (-0.53%)
KL: 40,700,190 (CP) GT: 682,764 (tỷ)
63 211 97 KL liên tục
HN30: 471.34 - -1.83 (-0.39%)
KL: 21,268,700 (CP) GT: 471,263 (tỷ)
6 8 8 KL liên tục
UPCOM: 85.96 - -0.26 (-0.30%)
KL: 25,468,205 (CP) GT: 478,881 (tỷ)
109 710 171 KL liên tục
Thời báo Tài chính Việt Nam

Xảy ra lỗi, không tìm thấy trang này

Quay về trang chủ