Thứ bảy 28/05/2022 10:40 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 30°C
Ninh Bình 33°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 33°C
Đà Nẵng 35°C
TP Hồ Chí Minh 29°C
VNI: 1,285.45 - 16.88 (1.33%)
KL: 607,222,200 (CP) GT: 16,091,161 (tỷ)
240 69 106 Đóng cửa
VN30: 1,335.68 - 26.18 (2%)
KL: 139,406,400 (CP) GT: 5,667,444 (tỷ)
29 0 1 Đóng cửa
HNX: 311.17 - -2.12 (-0.68%)
KL: 72,424,979 (CP) GT: 1,665,736 (tỷ)
122 164 85 Đóng cửa
HN30: 559.87 - -4.31 (-0.76%)
KL: 40,632,800 (CP) GT: 1,180,196 (tỷ)
12 2 8 Đóng cửa
UPCOM: 95.29 - 0.35 (0.36%)
KL: 63,722,624 (CP) GT: 874,585 (tỷ)
217 637 135 Đóng cửa
Thời báo Tài chính Việt Nam

Xảy ra lỗi, không tìm thấy trang này

Quay về trang chủ