thủ tục hải quan

Ảnh minh họa

Đây là nội dung tại thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành tại cuộc họp Ban chỉ đạo và tổ chuyên môn liên ngành thực hiện đo thời gian giải phóng hàng năm 2015, vừa được Tổng cục Hải quan ban hành.

Theo đó, 11 Chi cục Hải quan được chọn tiến hành đo thời gian giải phóng hàng năm 2015 thuộc 7 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn, Tây Ninh và Quảng Trị.

Thời gian thực hiện cuộc đo từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2015 theo 03 giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị từ tháng 1/2015 đến hết tháng 3/2015, giai đoạn triển khai từ tháng 4/2015 đến hết tháng 7/2015, giai đoạn tổng hợp, báo cáo từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2015.

Mục tiêu của cuộc đo năm 2015 cần xác định rõ thực trạng làm thủ tục giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thời gian xử lý và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức liên quan; xác định các khâu nghiệp vụ, các nguyên nhân gây chậm trễ, kéo dài thời gian thông quan...

Từ đó, phát huy những yếu tố tích cực và kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, các điểm gây “tắc nghẽn” để đề xuất kiến nghị với Chính phủ các giải pháp tháo gỡ, thực hiện mục tiêu giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.

Để chuẩn bị cho cuộc đo này, các bộ, ngành tham gia tiến hành rà soát, đánh giá những giải pháp đã thực hiện, kết quả đạt được trong năm 2014 nhằm cắt giảm chi phí, giảm thời gian làm thủ tục liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và gửi thông tin về Bộ Tài chính (Tổng cục hải quan) trước ngày 25/3/2015.

11 chi cục hải quan thực hiện đo thời gian giải phóng hàng năm 2015 gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ; Chi cục Hải quan quản lí hàng đầu tư gia công; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II (Cục Hải quan Hải Phòng); Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Cục Hải quan TP.HCM); Chi cục Hải quan sân bay cửa khẩu quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội); Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn); Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị); Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh); Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu).

H.L