Tham gia chuỗi Hội nghị năm nay, Đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà làm trưởng đoàn đã có những bài phát biểu, chia sẻ quan điểm về phát triển tài chính bền vững và các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô.

Media