Tuyên Quang: Cam kết đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

21:53 | 09/04/2022 Print
Tỉnh Tuyên Quang đang có tiến độ giải ngân thấp so với kế hoạch đề ra. Hiện tỉnh đang triển khai các giải pháp, đồng thời, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, công trình. Tuyên Quang đặt mục tiêu trước ngày 31/12/2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Giải ngân đạt 16,4% kế hoạch vốn

Năm 2022, tỉnh Tuyên Quang được giao tổng số vốn đầu tư công trên 3.959,8 tỷ đồng (đã bao gồm cả nguồn vốn do địa phương triển khai thêm ngoài kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 253/UBND-ĐTXD ngày 24/1/2022 và văn bản số 424/UBND-ĐTXD ngày 14/2/2022 chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư, chủ dự án, công trình xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra.

Theo đó, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính trước tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giải ngân vốn đầu tư năm 2022 do đơn vị mình thực hiện. Hàng tháng, UBND tỉnh tổ chức một cuộc họp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện giải ngân, tiến độ thi công các dự án, công trình.

Tuyên Quang: Cam kết đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Công chức Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đang kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn đầu tư. Ảnh: H.T

Đặc biệt, UBND tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra quy định, trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày có quyết định giao kế hoạch vốn năm 2022, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm lập tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn năm 2022 theo kế hoạch đã lập của từng dự án, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang để theo dõi thực hiện.

Theo số liệu tổng hợp từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 3 vừa qua, tỉnh Tuyên Quang đã giải ngân được 650 tỷ đồng, đạt 16,4% kế hoạch vốn được giao. Tỷ lệ này đạt khá so với mặt bằng chung của cả nước nhưng đạt thấp so với kế hoạch của tỉnh đặt ra.

Cùng cam kết đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Năm 2022 tỉnh Tuyên Quang xác định là năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh. Theo đó, đầu tư công sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt, dẫn dắt tăng trưởng nguồn vốn đầu tư xã hội và là “cú huých” cho phục hồi kinh tế của tỉnh khi bình thường hóa cuộc sống sau đại dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang đang phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2022 trước ngày 31/12/2022.

Cụ thể, đối với các công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2022, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải giải ngân tối thiểu 70% trước ngày 30/6/2022, trước ngày 31/12/2022 phải đưa vào sử dụng và giải ngân 100% số vốn.

Các công trình hoàn thành sau năm 2022, trước 30/6/2022 phải hoàn thành giải ngân 60% kế hoạch vốn của từng công trình; trước 30/12/2022 phải giải ngân 100% vốn, không để nợ đọng vốn xây dựng cơ bản.

Đối với các dự án khởi công năm 2022, chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế, thẩm định, phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu hoàn thành khởi công trước 30/6/2022 và giải ngân tối thiểu 50% vốn kế hoạch của từng công trình được giao vốn; trước 31/12/2022 hoàn thành giải ngân 100% vốn từng công trình, dự án.

Trước các yêu cầu của UBND tỉnh đặt ra, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã cam kết sẽ thực hiện đúng tiến độ và đẩy nhanh việc giải ngân vốn.

Đơn cử như dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai là công trình trọng điểm của tỉnh có số vốn giải ngân trong năm 2022 trên 1.000 tỷ đồng.

Hiện các gói thầu của dự án đều bị vướng trong công tác giải phóng mặt bằng. Ban quản lý dự án đang nỗ lực phối hợp với chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng tỉnh, hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã của tỉnh Phú Thọ giải quyết kịp thời những vướng mắc này, đồng thời bám sát kế hoạch giải phóng mặt bằng của tỉnh Phú Thọ để đôn đốc chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng, hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã của tỉnh Phú Thọ.

Theo đại diện nhà thầu thi công gói thầu số 29 thuộc huyện Thanh Ba (Phú Thọ) cho biết, với phương châm có mặt bằng đến đâu sẽ thi công đến đó. Khi đủ mặt bằng, đơn vị sẽ tập trung mọi nhân lực, vật lực và cam kết sẽ vượt từ 5-10% tiến độ để bảo đảm giải ngân hết 91 tỷ đồng của gói thầu được giao trong năm 2022.

Huyện Sơn Dương năm 2022 triển khai nhiều công trình, dự án lớn như cầu Trắng vào khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; cầu Sơn Dương, đường tránh thị trấn Sơn Dương... Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao, huyện Sơn Dương cũng cam kết sẽ phối hợp với chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng để các công trình khởi công trong tháng 4/2022 theo phương án chủ đầu tư cung cấp hồ sơ đến đâu thì giải phóng mặt bằng đến đó, giải phóng mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó.

Ngoài các cam kết của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng lưu ý các ban bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc các huyện, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; phối hợp với các chủ đầu tư giải phóng và bàn giao mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh thi công, đảm bảo khối lượng, chất lượng để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công như mục tiêu đã đặt ra.

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam