Cục Thuế Long An: Thu ngân sách tăng trưởng khá nhờ kinh tế phục hồi

08:24 | 13/05/2022 Print
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An, thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An đạt khá, do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ phát huy tác dụng giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân có sự hồi phục tốt, qua đó đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước.

14/15 địa phương thu đạt trên 35% dự toán

Cục trưởng Cục Thuế Long An Nguyễn Văn Thủy cho biết, lũy kế đến ngày 30/4/2022, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn đạt 7.467 tỷ đồng, đạt 55,7% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 54,9% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 115,7% so với cùng kỳ.

Về tổng thể, có 14/15 huyện có số thu đạt trên 35% dự toán. Nếu tính loại trừ tiền sử dụng đất, trên địa bàn có 15/15 huyện có số thu đạt trên 35% dự toán.

Nhận định về các nguồn thu tăng, giảm so với cùng kỳ, ông Nguyễn Văn Thủy cho hay, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương được 194 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán Bộ Tài chính và địa UBND tỉnh giao, tăng 13,4%; khu vực doanh nghiệp công thương nghiệp ngoài quốc doanh nộp đạt 1.929 tỷ đồng, đạt 53,4% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 53,1% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 19,9%; thu thuế thu nhập cá nhân được 991 tỷ đồng, đạt 61,9% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, tăng 24,8%; số thu tiền sử dụng đất 4 tháng đầu năm được 2.140 tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 99,7% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 42,1%.

Cục Thuế Long An phối hợp với cơ quan công an chống thất thu thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản.            Ảnh: Minh Khánh
Cục Thuế Long An phối hợp với cơ quan công an chống thất thu thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Ảnh: Minh Khánh

Lãnh đạo Cục Thuế Long An cho biết, đơn vị đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế... Cùng với đó, công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành thu ngân sách luôn sâu sát, phù hợp với tình hình thực tế…, vì vậy số thu ngân sách 4 tháng đầu năm đã cán đích nửa chặng đường so với dự toán được giao.

Mặc dù kết quả thu ngân sách đã hoàn thành nửa chặng đường, song lãnh đạo Cục Thuế Long An cho rằng, công tác thu ngân sách vẫn còn tiềm ẩn nhiều mối lo có thể ảnh hưởng tới kết quả thu ngân sách như giá nguyên liệu đầu vào tăng cao đang đè nặng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; việc triển khai thực hiện các giải pháp miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội... dự báo sẽ ảnh hưởng đến số thu ngân sách những tháng tới đây.

Tăng thu thông qua các chuyên đề chống thất thu thuế

Ngoài việc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Long An còn chú trọng thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra; đặc biệt là các chuyên đề chống thất thu thuế.

Theo ông Nguyễn Văn Thủy, trong chuyên đề rà soát việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có chi nhánh ngoài tỉnh hạch toán phụ thuộc và ngược lại, các phòng thanh tra, kiểm tra/đội kiểm tra đã lập phiếu nhận xét 228 hồ sơ khai thuế, qua phân tích sơ bộ chấp nhận 121 hồ sơ, ban hành thông báo yêu cầu doanh nghiệp giải trình, cung cấp thông tin tài liệu đối với 107 hồ sơ. Qua kiểm tra đã chấp nhận 50 hồ sơ giải trình của doanh nghiệp; xử lý yêu cầu 8 doanh nghiệp kê khai bổ sung với số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thu là 17,4 tỷ đồng.

Trong chuyên đề rà soát, xác định chi phí lãi vay được trừ đối với các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, các phòng thanh tra, kiểm tra/đội kiểm tra đã lập phiếu nhận xét 1.301 hồ sơ khai thuế, qua phân tích xử lý yêu cầu 164 doanh nghiệp kê khai điều chỉnh, bổ sung với số điều chỉnh giảm lỗ trên 622 tỷ đồng, tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 26,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Long An đã hoàn thành 6 cuộc thanh tra, qua thanh tra xử lý tăng thu ngân sách 8,6 tỷ đồng, giảm lỗ 148 tỷ đồng, giảm khấu trừ 78 triệu đồng. Cục thuế cũng đã ban hành quyết định kiểm tra thuế 182 cuộc, đã hoàn thành 153 cuộc kiểm tra, qua kiểm tra đã xử lý tăng thu ngân sách 13 tỷ đồng, giảm lỗ 47 tỷ đồng, giảm khấu trừ 6,2 tỷ đồng.

Trên 72% doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Ngoài việc thực hiện tốt các giải pháp quản lý thuế, Cục Thuế Long An chú trọng phủ sóng hóa đơn điện tử trên địa bàn. Tính đến hết ngày 30/4/2022, số doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn đạt tỷ lệ 72,19%; số hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt 80,4%, xếp hạng thứ 6 trong 57 tỉnh triển khai giai đoạn 2.

Đặc biệt, Cục Thuế Long An đã rất chú trọng đến công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Ông Nguyễn Văn Thủy cho hay, từ 1/1/2022 đến ngày 30/4/2022, qua rà soát, các chi cục thuế đã yêu cầu người nộp thuế giải trình 7.344 hồ sơ, bằng 13,98% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Số hồ sơ đã thực hiện điều chỉnh bổ sung là 3.789 hồ sơ, bằng 51,6% số hồ sơ yêu cầu giải trình. Qua điều chỉnh, tổng số thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tăng thu là 35,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế Long An cũng đã phối hợp với các ngành và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế trong các giao dịch chuyển nhượng bất động sản, từ đó số thu lĩnh vực này các tháng đầu năm tăng khá. Cụ thể, 4 tháng đầu năm, tổng số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản là 374,8 tỷ đồng, tăng 179,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tăng 92,3%; thu lệ phí trước bạ đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản là 107,5 tỷ đồng, tăng 40,9 tỷ đồng so với cùng kỳ, tỷ lệ tăng 61,4%.

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam