Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp

14:18 | 16/05/2022 Print
(TBTCO) - Sáng 16/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón và hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou thăm chính thức Việt Nam.
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp
Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou tại lễ đón.
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou với thiếu nhi Hà Nội tại lễ đón.
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou với thiếu nhi Hà Nội tại lễ đón.
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou tại lễ đón.
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đứng trên bục danh dự nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou tại lễ đón.
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou.
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou chụp ảnh chung tại lễ đón.
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp
Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp
Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Theo TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam