Từ 16/5, Hà Nội áp dụng quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

19:46 | 16/05/2022 Print
(TBTCO) - UBND TP.Hà Nội vừa sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 16/5/2022, thành phố sẽ áp dụng các quy định mới này.
Hà Nội điều chỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Hà Nội điều chỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

UBND TP.Hà Nội vừa mới ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 26 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội sửa đổi Khoản 2 Điều 26 quy định trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất như sau:

Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi, thì mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi (diện tích đất được giao đã bao gồm diện tích đất được bồi thường theo quy định tại Điều 7 quy định này).

Trường hợp mỗi hộ được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi. Phần diện tích đất tái định cư vượt diện tích đất ở bị thu hồi phải tính tiền sử dụng đất theo giá đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh K theo quy định tại Điểm b - Khoản 3 - Điều 7./.

Diệu Hoa

© Thời báo Tài chính Việt Nam