Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Mục tiêu đến tháng 6/2022 không còn giao dịch thu, chi bằng tiền mặt

15:01 | 20/05/2022 Print
(TBTCO) - Đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đã triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu đến tháng 6/2022 không còn giao dịch thu, chi tiền mặt tại kho bạc.

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; Nghị Quyết 03/NQ-TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 31/8/2021 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước (KHBN) Hải Phòng đã tích cực triển khai các giải pháp mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn.

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Mục tiêu đến tháng 6/2022 không còn giao dịch thu, chi bằng tiền mặt
KBNN Hải Phòng phấn đấu đến tháng 6/2022 không còn giao dịch thu, chi bằng tiền mặt. Ảnh: H.T

Theo báo cáo từ KBNN Hải Phòng, đến nay, đơn vị đã phối hợp thu với 68 chi nhánh của 12 hệ thống NHTM trên địa bàn; thực hiện trang bị thẻ POS tại một số trụ sở kho bạc các quận, huyện.

Đặc biệt, trong năm 2021, KBNN Hải Phòng đã phối hợp cùng các NHTM thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển bằng hình thức thu không dùng tiền mặt.

Đồng thời, KBNN Hải Phòng đã ủy quyền thu tiền mặt cho các NHTM phối hợp thu, nhằm mở rộng địa điểm thu tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với NSNN giúp tiết kiệm chi phí xã hội trong khâu thu, nộp NSNN, tiết kiệm chống lãng phí và chiếm dụng tiền NSNN trong khâu thu, nộp NSNN. Thực hiện ủy quyền thu phạt vi phạm giao thông cho NHTM thu trực tiếp tại phòng cảnh sát giao thông thành phố. Từ đó đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng kênh thanh toán không dùng tiền mặt nộp tiền vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Đối với các khoản chi NSNN, KBNN Hải Phòng kiên quyết từ chối các khoản chi tiền mặt không đúng quy định; thường xuyên vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng ngân sách sử dụng phương thức thanh toán bằng chuyển khoản, sử dụng thẻ chi tiêu công... Đến nay, 100% các đơn vị giao dịch với KBNN Hải Phòng đã thực hiện chi trả lương cho người lao động bằng hình thức chuyển khoản.

Từ các giải pháp trên, tỷ lệ thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN Hải Phòng ngày càng giảm. Năm 2021, số thu tiền mặt chiếm 0,4% trong tổng số thu và bằng 31% so với số thu tiền mặt của năm 2020; số chi tiền mặt chiếm 0,1% trong tổng số chi và bằng 41% so với số chi tiền mặt năm 2020. Riêng số thu tiền mặt 4 tháng đầu năm 2022 là 49 tỷ đồng, bằng 12% so với cùng kỳ năm 2021 (413 tỷ đồng). Số chi tiền mặt 4 tháng đầu năm 2022 là 13 tỷ đồng, bằng 20% so với cùng kỳ năm 2021 (65 tỷ đồng).

Để tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, ngay sau khi KBNN phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn hệ thống đến năm 2025, KBNN Hải Phòng đã triển khai ngay đề án này trong toàn đơn vị. Theo đó, KBNN Hải Phòng tiếp tục tổ chức ký kết ủy nhiệm thu, chi tiền mặt và thu phạt vi phạm hành chính với 12 chi nhánh NHTM trên địa bàn nhằm quyết tâm phấn đấu đến hết tháng 6/2022 sẽ không còn giao dịch thu, chi bằng tiền mặt tại trụ sở kho bạc.

Ông Ngô Duy Hùng - Giám đốc KBNN Hải Phòng cho biết, triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022 và những năm tiếp theo, KBNN Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, từng bước “số hóa” trong các hoạt động nghiệp vụ, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn thành phố./.

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam