Từ 21/5/2022: Thay đổi các quy định về phạt nguội khi tham gia giao thông

11:08 | 21/05/2022 Print
(TBTCO) - Từ 21/5/2022, có nhiều điểm mới trong phạt nguội vi phạm giao thông quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 của Bộ Công an. Theo đó, khi người vi phạm không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm, thì kết quả phạt nguội sẽ được chuyển kết quả đến công an cấp xã nơi người vi phạm cư trú (nếu vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã) hoặc gửi đến công an huyện nơi người vi phạm cư trú.
Từ 21/5/2022: Thay đổi các quy định về phạt nguội khi tham gia giao thông

.

© Thời báo Tài chính Việt Nam