Bà Trần Anh Đào phụ trách Ban điều hành HOSE kể từ 20/5/2022

12:38 | 21/05/2022 Print
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có thông báo về việc giao phụ trách Ban điều hành của Sở. Theo đó, bà Trần Anh Đào được giao phụ trách Ban điều hành HOSE kể từ ngày 20/5/2022 thay ông Lê Hải Trà.

Thông báo của HOSE cho biết, căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐTV ngày 20/5/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam (VNX) về việc thi hành kỷ luật đối với Tổng Giám đốc HOSE; Căn cứ quyết đinh số 22/QĐ-HĐTV VNX về việc giao phụ trách Ban điều hành HOSE; HOSE thông báo bà Trần Anh Đào – Phó tổng giám đốc, phụ trách Ban điều hành HOSE kể từ ngày 20/5/2022.

Bà Trần Anh Đào phụ trách Ban điều hành HOSE kể từ 20/5/2022
Bà Trần Anh Đào phụ trách Ban điều hành HOSE kể từ 20/5/2022.

Trước đó, Hội đồng thành viên VNX đã ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật buộc thôi việc với ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc HOSE.

Bà Trần Anh Đào tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 1997, sau đó vào làm việc trong ngành Chứng khoán từ cuối năm 1998. Bà Trần Anh Đào cũng là một trong những người thuộc thế hệ nhân sự đầu tiên vận hành HOSE từ tháng 7/2000; đến giữa năm 2013 được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc cho đến nay.

Hiện nay Ban điều hành HOSE có 4 thành viên, gồm: Bà Trần Anh Đào – Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành và 3 Phó Tổng giám đốc khác là ông Nguyễn Vũ Quang Trung, ông Trầm Tuấn Vũ và bà Ngô Viết Hoàng Giao.

Ngày 20/5/2022, Bộ Tài chính cũng đã giao Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

Duy Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam