Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi với mức lương tối thiểu theo giờ?

14:55 | 23/05/2022 Print
(TBTCO) - Lương tối thiểu theo giờ đã được nêu trong Bộ luật Lao động năm 2012 và tiếp tục được đề cập trong Bộ luật Lao động năm 2019, nhưng đến nay chính sách này vẫn chưa được áp dụng. Từ ngày 1/7, chính sách này có thể sẽ được triển khai ở nước ta.

Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi với mức lương tối thiểu theo giờ?

Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi với mức lương tối thiểu theo giờ?  ảnh 1

Sggp.org.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam