TS Nguyễn Quốc Hùng: Lãi suất cho vay khó tăng theo lãi suất huy động

19:04 | 14/06/2022 Print
(TBTCO) - Đưa ra quan điểm đánh giá về xu hướng lãi suất, TS. Nguyễn Quốc Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết, xu hướng lãi suất cho vay sẽ khó tăng trong thời gian tới.

Ông Hùng cho biết, mặc dù lãi suất huy động đang được điều chỉnh tăng tại một số ngân hàng nhưng lãi suất cho vay sẽ không thể tăng tương ứng.

TS Nguyễn Quốc Hùng: Lãi suất cho vay khó tăng theo lãi suất huy động
TS Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng. Ảnh: VNBA

Lý do là, các tổ chức tín dụng cũng hiểu rằng việc huy động vốn với lãi suất có thể cao hơn nhưng nâng lãi suất cho vay không phù hợp với thực tiễn thì không thể chấp nhận.

Còn về việc tăng lãi suất huy động tại một số ngân hàng, ông Hùng cho biết, các ngân hàng có chiến lược riêng và việc điều chỉnh lãi suất tại một số kỳ hạn của một số ngân hàng nhằm thu hút vốn nhàn rỗi trong dân cư tốt hơn và đó cũng là động thái riêng của những ngân hàng đó.

Ông Hùng có đưa ra một số quan điểm trong việc triển khai gói hỗ trợ 2% lãi suất khi cho rằng, một trong những nguyên tắc việc hỗ trợ lãi suất là không hạ chuẩn cho vay.

Chỉ khi nào doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật mới được tiếp cận nguồn vốn này. Do vậy, để hạn chế rủi ro, các ngân hàng phải thẩm định đánh giá hiệu quả dự án chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật.

“Như chúng ta biết, hoạt động ngân hàng luôn có rủi ro song cho vay hỗ trợ lãi suất ngoài rủi ro chung cán bộ tín dụng dễ bị rủi ro về việc xác định sai đối tượng... Đây là điều các tổ chức tín dụng quan ngại”- ông Hùng nói.

Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng thương mại được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ triển khai nên các tổ chức tín dụng đã thể hiện sự quyết tâm và xây dựng phương án triển khai, lên kế hoạch, danh mục đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp.

Tình hình thực hiện miễn, giảm lãi suất và cơ cấu nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19

Theo kết quả khai thác tại hệ thống báo cáo tập trung của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 4/2022, lũy kế giá trị nợ đã cơ cấu từ khi ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN là hơn 695 nghìn tỷ đồng cho trên 1,1 triệu khách hàng.

Dư nợ cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ hiện còn hơn 198 nghìn tỷ đồng của gần 680 nghìn khách hàng; lũy kế giá trị nợ đã được miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ là gần 91 nghìn tỷ đồng cho gần 490 nghìn khách hàng. Dư nợ miễn giảm lãi giữ nguyên nhóm nợ hiện còn gần 18 nghìn tỷ đồng của hơn 166 nghìn khách hàng.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam