Gần 18.000 tỷ đồng xây đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1

11:02 | 23/06/2022 Print
(TBTCO) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng. Dự án sẽ tạo dư địa, động lực không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại…

.

© Thời báo Tài chính Việt Nam