Hà Nội: Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022

22:08 | 06/07/2022 Print
(TBTCO) - Chiều 6/7, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn TP. Hà Nội, quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021, của HĐND thành phố.
Hà Nội: Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022
Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án năm 2022. Ảnh: Diệu Hoa

Theo đó, HĐND thành phố điều chỉnh giảm các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 35/NQ HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND TP. Hà Nội (NQ 35) thành phố như sau: 16 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích 59,13 ha và 2 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 với diện tích 1,65 ha.

Đồng thời, HĐND TP. Hà Nội điều chỉnh, bổ sung nội dung các dự án đã được xác định tại NQ 35. Cụ thể, điều chỉnh tăng về quy mô, diện tích đất thu hồi tại 59 dự án với diện tích 48,85 ha và diện tích đất trồng lúa tại 60 dự án với diện tích 63,2 ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 7 dự án với diện tích 2,04 ha và diện tích đất trồng lúa tại 01 dự án với diện tích 0,76 ha.

Đồng thời, nghị quyết điều chỉnh tên dự án, đơn vị đăng ký, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi và đất trồng lúa) tại 21 dự án. Ngoài ra, nghị quyết bổ sung danh mục 379 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích và 185 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2022 của HĐND thành phố; các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do quận, huyện, thị xã bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tự bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng năm 2022.

Chiều 6/7, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã thông qua nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023. Theo đó, mức trần học phí cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2022-2023 cụ thể như sau: Trường mầm non, học trực tiếp mức học phí trần là 5.100.000 đồng/học sinh/tháng; học trực tuyến là 3.825.000 đồng/học sinh/tháng. Trường tiểu học, học trực tiếp mức học phí trần là 5.500.000 đồng/học sinh/tháng; học trực tuyến là 4.125.000 đồng/học sinh/tháng. Trường THCS, học trực tiếp mức học phí trần là 5.300.000 đồng/học sinh/tháng; học trực tuyến là 3.975.000 đồng/học sinh/tháng. Trường THPT, học trực tiếp mức học phí trần là 5.700.000 đồng/học sinh/tháng; học trực tuyến là 4.275.000 đồng/học sinh/tháng.

Diệu Hoa

© Thời báo Tài chính Việt Nam