Infographics:

7 tháng năm 2022, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt gần 358,76 triệu USD

21:13 | 01/08/2022 Print
(TBTCO) - Trong 7 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 358,76 triệu USD, bằng 62,9% với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng vốn đăng ký đạt trên 313,8 triệu USD, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư tăng thêm trên 44,9 triệu USD, bằng 10,6% so với cùng kỳ.

.

© Thời báo Tài chính Việt Nam