Infographic: Vận tải và Du lịch 6 tháng đầu năm 2021

11:00 | 08/07/2021 Print
Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, vận tải hành khách đạt 1.813,5 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 26,8%) và luân chuyển 78,8 tỷ lượt khách, giảm 5,7% (cùng kỳ năm trước giảm 31,7%).

Vận tải và Du lịch 6 tháng đầu năm 2021

Gso.gov.vn

Gso.gov.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam