Infographic: Hoa Kỳ kết luận về ống đồng nhập khẩu từ Việt Nam

16:28 | 30/06/2021 Print
Bộ Thương mại Hoa Kỳ kết luận ống đồng nhập khẩu từ Việt Nam bán phá giá với biên độ 8,35%, thấp hơn đáng kể so với biên độ bán phá giá do ngành sản xuất trong nước của Hoa Kỳ cáo buộc là 110%.

ống đồng nhập khẩu

Theo Vietnam+

Theo Vietnam+

© Thời báo Tài chính Việt Nam