Tổng cục Hải quan hướng dẫn giải quyết C/O quá thời hạn xác minh

11:48 | 21/05/2021 Print
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý các C/O (chứng nhận xuất xứ hàng hóa) mẫu AI đã quá thời hạn xác minh, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

hải quan

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Lê Mẫn

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian vừa qua đã nhận được văn bản đề nghị xác minh tính hợp lệ của C/O tại nước xuất khẩu của hải quan địa phương và doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan đã có công hàm đề nghị xác minh nhiều lần nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu.

Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn các cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý các C/O mẫu AI đã quá thời hạn xác minh.

Cụ thể, khi giải quyết thủ tục, các đơn vị hải quan căn cứ quy định tại Điều 14 Phụ lục 4 ban hành kèm Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công thương; căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 19 Thông tư số 38/2018/TT-BTC, Tổng cục Hải quan thông báo danh sách các C/O mẫu AI đã gửi cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước xuất khẩu đề nghị xác minh, nhưng đã quá thời hạn xác minh theo quy định mà không nhận được kết quả xác minh. Yêu cầu các đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O mẫu AI theo quy định và thông báo cho doanh nghiệp biết.

Trường hợp quá thời hạn xác minh theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Thông tư số 38/2018/TT-BTC nhưng cơ quan hải quan nhận được thông báo kết quả xác minh, cơ quan hải quan xem xét chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa căn cứ trên cơ sở kết quả xác minh, giải trình của cơ quan, tổ chức hoặc người sản xuất, người xuất khẩu phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc cơ quan hải quan của nước xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, cục hải quan các tỉnh, thành phố khi thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của C/O cần đối chiếu kỹ quy định tại các hiệp định thương mại tự do, các thông tư hướng dẫn của Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan để xem xét xử lý, tránh trường hợp gửi về Tổng cục Hải quan để xác minh tùy tiện, gây khó khăn cho doanh nghiệp./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam