Infographic: Lĩnh vực kinh doanh vận tải tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021

14:33 | 05/05/2021 Print
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới với các biến thể mới các lĩnh vực kinh doanh về vận tải hàng hóa tháng 4 và 4 tháng năm 2021 tiếp tục duy trì ổn định.

vận tải1

Theo Chinhphu.vn

Theo Chinhphu.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam