Gỡ khó vốn bảo trì 9 dự án BOT tạm dừng thu phí

16:46 | 19/03/2021 Print
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam có giải pháp tạm thời tham mưu cho lãnh đạo bộ để quản lý, bảo trì các tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT trong thời gian dừng thu phí, đến khi hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

giao

Ảnh: TL.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo đề nghị tiếp nhận quản lý, bảo quản tài sản công, bảo trì các dự án theo hình thức hợp đồng BOT trong thời gian chuyển giao dự án. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam (căn cứ Nghị định 29/2018/NĐ-CP và Thông tư 50/2018/TT-BGTVT của Bộ GTVT) tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án theo quy định của pháp luật và hợp đồng dự án để triển khai đảm bảo đúng quy định.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, tham mưu về giải pháp tạm thời để xử lý tình huống một số vướng mắc trong quản lý, bảo trì đối với những tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT trong thời gian tạm dừng thu phí, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Trong đó, cần lưu ý những phương án có thể thực hiện ngay công tác bảo quản, đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn này.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát các nội dung cần thiết, các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có) nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, bảo trì đối với những tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT trong thời gian dừng hoặc tạm dừng thu phí chờ hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng và xác lập quyền sở hữu toàn dân để Bộ GTVT tiếp tục báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện có 9 dự án đang tạm dừng thu phí là những dự án sắp kết thúc hợp đồng. Trong số này, có 4 dự án nhà đầu tư dừng không thực hiện bảo trì là dự án quốc lộ (QL) 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên, QL1 đoạn tránh Hà Tĩnh, QL1K đoạn Km 2+478-Km 12+971 và QL1 đoạn tránh Cai Lậy.

Có 2 dự án nhà đầu tư bảo trì cầm chừng không đạt chất lượng là dự án QL1 đoạn tránh TP. Thanh Hóa và QL91 đoạn Km14 - Km 50+889. Có 3 dự án nhà đầu tư vẫn tiếp tục bảo trì là dự án xây dựng cầu Đồng Nai, QL20 đoạn qua các thị trấn và QL1 đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước và Tứ Câu - Vĩnh Điện.

Các dự án trên chưa thanh lý được hợp đồng, bàn giao công trình do cơ quan quản lý và nhà đầu tư chưa thống nhất được các chi phí để xác định thời gian hoàn vốn như: lợi nhuận nhà đầu tư trong giai đoạn xây dựng, một số chi phí, lãi vay nên chưa xác định thời điểm dừng thu phí. Để tránh việc thu phí vượt quá thời gian, tổng cục chủ động tạm dừng thu phí các dự án trên./.

Văn Nam-Trí Dũng

Văn Nam-Trí Dũng

© Thời báo Tài chính Việt Nam