Hải Phòng: Thu hẹp kho ngoại quan của Công ty Hoàng Thành

16:17 | 24/01/2021 Print
Tổng cục Hải quan quyết định thu hẹp kho ngoại quan của Công ty TNHH sản xuất Hoàng Thành theo đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục Hải quan Hải Phòng.

hải phòng

Cán bộ Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định thu hẹp kho ngoại quan của Công ty TNHH sản xuất Hoàng Thành (Công ty Hoàng Thành) có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Tổng diện tích kho ngoại quan của Công ty Hoàng Thành sau khi thu hẹp còn 18.280 m2, trong đó bao gồm kho chứa hàng là 5.280 m2 và diện tích bãi 13.000 m2, chịu sự quản lý, giám sát của Cục Hải quan Hải Phòng.

Quyết định thu hẹp kho ngoại quan nêu trên xuất phát từ việc Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Giám sát quản lý về hải quan xét hồ sơ số 2016/2020 (ngày 1/10/2020) tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động kho ngoại quan của doanh nghiệp và có đề nghị trình Tổng cục Hải quan.

Quyết định nêu trên được cơ quan hải quan ban hành căn cứ Luật Hải quan, Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan./.

Song Linh

Song Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam