Bảo Minh chi cổ tức 20%, phát hành cổ phiếu thưởng

16:58 | 23/04/2021 Print
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Đại hội đã ra nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp) với thời gian thực hiện chậm nhất là quý II/2021.

bảo minh

Đại hội cũng đã ra nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu thưởng nhằm mở rộng hoạt động, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Ảnh : T.L

Đại hội cũng thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Vũ Thái Huyền, bầu bổ sung ông Đinh Việt Tùng. Ông Đinh Việt Tùng sẽ thay bà Vũ Thái Huyền đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo Minh.

Đồng thời, Đại hội cũng đã ra nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu thưởng, nhằm mở rộng hoạt động, tăng cường năng lực tài chính, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường, đón bắt các cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế.

Cụ thể, trong năm 2021, Bảo Minh sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ trong năm 2021 cho các đối tượng là các cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách, với tỷ lệ 10:2. Tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 2 cổ phiếu thưởng.

Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ thực góp của Bảo Minh sẽ tăng thêm 20%, từ mức 913,54 tỷ đồng lên 1.096,24 tỷ đồng. Theo kế hoạch, việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ sẽ được tiến hành sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, báo cáo Đại hội, ông Vũ Anh Tuấn - Tổng giám đốc Bảo Minh cho biết, năm 2020, Bảo Minh đạt doanh thu 5.025 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch đề ra, tăng trưởng 9,43% so với năm trước. Với kết quả này, năm 2020, Bảo Minh đạt lợi nhuận trước thuế 233,2 tỷ đồng, đạt 105,7% so với kế hoạch. ROE ở mức 8,48%, đạt 105,98% so với kế hoạch. Tổng tài sản tăng 114,17%. Tỷ lệ biên khả năng thanh toán của Bảo Minh đạt 155%, tăng 2% so với năm trước (153%).

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông, ông Vũ Anh Tuấn cũng cho biết, đây là kết quả kinh doanh “rất đáng mừng và đầy khích lệ”, bởi năm 2020 là năm mà hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, năm 2020 cũng là năm thứ 5 liên tiếp Bảo Minh cũng được Tổ chức xếp hạng quốc tế AM.Best tái xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++ (Tốt).

Đại hội đồng cổ đông thường niên Bảo Minh 2021 cũng đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2021. Cụ thể, sẽ duy trì tổng doanh thu 5.024 tỷ đồng; phấn đấu đạt lợi nhuận kế toán trước thuế 277 tỷ đồng, tăng trưởng gần 19% so với mức thực hiện năm 2020. Cùng với đó, phấn đấu đạt tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tối thiểu đạt 10%, tăng trưởng hơn 18% so với năm 2020; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 12%. Để đạt mục tiêu này, Bảo Minh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để phát triển doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận…

Được biết, kết thúc quý I/2021, bức tranh tài chính của Bảo Minh tiếp tục có nhiều điểm sáng. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 1.283 tỷ đồng, tăng trưởng 5,39% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 25,53% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua (vượt 0,53% tiến độ kế hoạch bình quân); lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 87,6 tỷ đồng, tăng trưởng 71,44% so với cùng kỳ và đạt 31,62% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

H.C

H.C

© Thời báo Tài chính Việt Nam