Nâng cao hiệu quả công tác quản lý phần vốn nhà nước tại DN

17:17 | 08/09/2015 Print
Ngày 8.9 tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của cổ đông nhà nước trong quản trị công ty cổ phần”, với sự tham gia của người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp miền Bắc của SCIC.

scic

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Đại diện SCIC cho biết, việc tổ chức hội thảo này nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa của công tác quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ phối hợp giữa SCIC với người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp…

Ông Nguyễn Hồng Hiển, Phó Tổng giám đốc SCIC cho biết: “Với vai trò là cổ đông của doanh nghiệp, SCIC mong muốn chia sẻ với hệ thống người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp những kinh nghiệm thực tế, cập nhật những thay đổi của chính sách… để hệ thống người đại diện vốn phát huy vai trò của mình giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, từ đó nâng cao hiệu quả và giá trị doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những nội dung hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp mà SCIC luôn cố gắng đem đến cho các doanh nghiệp trong danh mục quản lý của SCIC trong gần 10 năm qua, kể từ khi thành lập năm 2005”.

Tại hội thảo, các diễn giả và chuyên gia đã giới thiệu về các nội dung: Thay đổi về vai trò của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp mới – Làm thế nào để Nhà nước là cổ đông năng động; Thông lệ tốt về tạo điều kiện phát huy vai trò của cổ đông; Những thay đổi của Luật DN liên quan đến vai trò của cổ đông và ảnh hưởng tới hoạt động của các công ty cổ phần tại Việt Nam… Về công tác đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Người đại diện vốn sẽ được chia sẻ các quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước theo các văn bản pháp luật mới; Tái cơ cấu doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp – Vai trò Người đại diện của các cổ đông...

Cũng tại hội thảo này, SCIC giới thiệu nội dung cuốn “Sổ tay hướng dẫn biểu quyết cho Người đại diện của SCIC”. Theo đó, Người đại diện sẽ được hướng dẫn biểu quyết các vấn đề về Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị… Cuốn sách này đang được thực hiện bởi SCIC và Viện Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (JERI) trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp nhằm triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước” do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ./.

M.A

M.A

© Thời báo Tài chính Việt Nam