Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất hơn 85 triệu đồng

20:30 | 09/01/2015 Print
Theo thông tin từ Sở Lao động thương binh & Xã hội Hà Nội, mức thưởng Tết Âm lịch năm 2015 cao nhất của doanh nghiệp Hà Nội là thuộc về khối DN FDI, với 85,6 triệu đồng/người.

Sở LĐ-TB&XH đã tiến hành khảo sát về mức thưởng Tết Âm lịch tại 563 DN, trong đó có hơn 400 DN tư nhân. Số lượng lao động làm việc trong các DN có báo cáo mức thưởng khoảng 60.000 người.

Theo đó, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất thuộc về khối DN FDI với mốc 85,6 triệu đồng, thấp nhất là 500 ngàn đồng, trung bình, 3,75 triệu đồng/người, tăng hơn 1% so với mức thưởng của năm 2014.

Kế tiếp là mức thưởng 25 triệu đồng đều thuộc về 2 khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước. Trong đó, khối công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có mức thưởng Tết Âm lịch trung bình là 3,3 triệu đồng/người, tăng 5,7% so với năm 2014. Khối các DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng Tết Âm lịch trung bình là 3,45 triệu đồng/người, tăng 10,2% so với năm trước.

Khối DN tư nhân có mức thưởng thấp nhất với bình quân cao nhất được thông báo là 13,94 triệu đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch trung bình của khối này đạt 3,7 triệu đồng/người, tương đương với mức thưởng của năm 2014. DN có mức thưởng thấp nhất đạt 500.000 đồng/người.

Như vậy, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất năm 2015 được DN báo cáo cao hơn 20,6 triệu đồng so với mức thưởng Tết năm 2014 (65 triệu đồng). Mức thưởng Tết Âm lịch trung bình trên địa bàn Hà Nội của năm nay ngang bằng với mức thưởng năm ngoái.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM, mức thưởng tết Ất Mùi 2015 cao nhất là 457 triệu đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn các khu chế xuất – khu công nghiệp của TP.HCM.

Mức thưởng tết thấp nhất cũng được ghi nhận là tại loại hình doanh nghiệp này, với 2,86 triệu đồng/người. Tính bình quân, người lao động đang làm việc trong loại hình doanh nghiệp này sẽ được thưởng khoảng 4,7 triệu đồng/người.

Trong khu vực doanh nghiệp của Nhà nước, mức thưởng tết cao nhất là 303,5 triệu đồng/người, tăng khoảng hơn 3 triệu đồng/người so với mùa tết năm ngoái. Còn đối với mức thưởng tết tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, mức thưởng tết cao nhất được ghi nhận là 70 triệu đồng/người.

Tố Uyên

Tố Uyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam