Hải Phòng đứng thứ 7 trên toàn quốc thu hút vốn FDI

17:40 | 22/09/2014 Print
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến tháng 8/2014, TP. Hải Phòng có 424 dự án đầu tư còn hiệu lực với 10,5 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư, đứng thứ 7 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố có đầu tư FDI tại Việt Nam.

Bình quân 1 dự án là 24,8 triệu USD, cao hơn bình quân chung của 1 dự án có đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (14,45 triệu USD/dự án).

Riêng 8 tháng đầu năm 2014, Hải Phòng đã thu hút được 33 dự án cấp mới và 16 dự án điều chỉnh tăng vốn, với số vốn là 669 triệu USD, đứng thứ 6/46 về đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2014.

Trong số 424 dự án đầu tư còn hiệu lực, lĩnh vực thu hút đầu tư lớn nhất là lĩnh vực chế biến chế tạo với 288 dự án và gần 7 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 68,2% tổng dự án và 63,7% tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh); tiếp đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 17 dự án và 1,8 tỷ USD (chiếm 4% tổng dự án và 17,4% tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh), lĩnh vực xây dựng đứng thứ ba với 15 dự án và 763 triệu USD (chiếm 3,6% tổng vốn dự án và 7,3% tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh).

Hiện nay đã có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Hải Phòng. Xét theo vốn đầu tư đăng ký thì Nhật Bản đứng đầu với 107 dự án và 3,3 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 25,4% tổng số dự án và 31,5% tổng vốn đầu tư), Hàn Quốc đứng thứ hai, Hoa Kỳ đứng thứ ba./.

Trung Ninh

Trung Ninh

© Thời báo Tài chính Việt Nam