Ngân hàng Phương Đông chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu

17:15 | 27/07/2021 Print
Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã OCB, sàn HOSE) sẽ thực hiện đợt chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu.

Đây là đợt trả cổ tức năm 2020 của OCB cho cổ đông hiện hữu, người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới.

Theo đó, OCB sẽ phát hành 274 triệu cổ phiếu để thực hiện đợt chi cổ tức này, mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 2/8/2021 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/8/2021.

Trước khi thực hiện đợt chia cổ tức này, OCB có vốn điều lệ là 10.959 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 19.537 tỷ đồng.

Quý II/2021, OCB ghi nhận thu nhập lãi thuần là 1.434 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ; thu nhập lãi thuần lũy kế 6 tháng đầu năm là 2.800 tỷ đồng, tăng 21,6% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng này trong quý II ghi nhận 224 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 350,7 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là 22,5 tỷ đồng, lũy kế đạt 43 tỷ đồng.

Trong kinh doanh chứng khoán, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh là 43,7 tỷ đồng quý II, lũy kế đạt 68,9 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư là 330,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 758,3 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng này trong quý II đạt 1.587 tỷ đồng, tăng trưởng 51,7%; lũy kế 6 tháng đạt 3.054 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Lợi nhuận trước thuế quý II của OCB đạt 1.385 tỷ đồng, tăng trưởng 83%; lũy kế đạt 2.661 tỷ đồng, tăng trưởng 42,8%.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của OCB ghi nhận mức âm 7.416 tỷ đồng, cùng kỳ âm 8.151 tỷ đồng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam