Năm 2013, Bảo Việt đạt lợi nhuận trước thuế 1.654 tỷ đồng

15:54 | 15/04/2014 Print
Thông tin này vừa được Tập đoàn Bảo Việt công bố tại Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) quý I/2014. Cũng trong năm 2013, doanh thu hợp nhất của tập đoàn này tăng trưởng 6,8% (so với năm 2012); lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 16,2%; dự kiến chi trả cổ tức 15%...

tập đoàn bảo việt

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt đạt được sự tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ảnh: BV

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Năm 2013, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần hoàn thiện nền tảng vững chắc để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo”.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2013 như sau: Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 17.096 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.654 tỷ đồng.

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm ngày 31/12/2013 đạt 55.093 tỷ đồng, tăng 8.868 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 19,2%. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.125 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của công ty mẹ:

Tổng doanh thu đạt 1.352 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.192 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.104 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 2,1%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 16,2%.

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả cổ tức theo đúng cam kết với cổ đông với tỷ lệ 15%. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2013 đạt 11.889 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 11.494 tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị, HĐQT cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014, phương án chi trả cổ tức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.416 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7% so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, tăng trưởng 1,4% so với thực hiện năm 2013. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 16,5%; dự kiến tỷ lệ cổ tức cho cổ đông năm 2014 là 13% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng).

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập (15/01/1965-15/01/2015), Bảo Việt lựa chọn thông điệp “Vì những niềm tin của bạn” nhằm thể hiện cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng, đối tác, cổ đông vì niềm tin vào sự thành công, hạnh phúc và thịnh vượng, niềm tin vào một cộng đồng phát triển./.

Thanh Bình

Thanh Bình

© Thời báo Tài chính Việt Nam