Vietinbank tin tưởng không phải chịu trách nhiệm vụ Huyền Như

14:50 | 11/04/2014 Print
Tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013, các kiểm toán viên của Deloitte nhấn mạnh về phần "Các nghĩa vụ tiềm ẩn" của Vietinbank liên quan đến vụ án Huyền Như.

Nợ xấu giảm còn 1%

Theo ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Vietinbank đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Ngân hàng tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.

Theo báo cáo, tổng tài sản năm 2013 của Vietinbank là 576.368 tỷ đồng, tăng 73.000 tỷ đồng so với năm 2012. Tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng 376.288 tỷ đồng, tăng 12,87% so với năm trước đó. Trong đó nợ xấu chiếm 3.766 tỷ đồng, xấp xỉ tỷ lệ 1%, giảm so với tỷ lệ 1,46% năm 2012. Trong số nợ dưới chuẩn, nợ có khả năng mất vốn là 2.249 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế của Vietinbank đạt 5.807 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 6.169 tỷ đồng của năm trước.

Đánh giá về các rủi ro tín dụng, báo cáo kiểm toán cho biết ngân hàng kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng bằng cách thiết lập hạn mức tín dụng tương ứng với mức độ rủi ro mà ngân hàng có thể chấp nhận được đối với từng khách hàng và đối với mỗi lĩnh vực, địa lý, ngành nghề. Hạn mức tín đụng đối với mỗi khách hàng được thiết lập thông qua việc sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng, trong đó mỗi khách hàng được xếp loại ở một mức độ rủi ro. Mức độ rủi ro này có thể được sửa đổi, cập nhật thường xuyên.

Về rủi ro thanh khoản, số liệu tại Báo cáo rủi ro thanh khoản tại ngày 31/12/2013 cho thấy nguồn vốn của ngân hàng khá dồi dào với loại kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng. Trong khi nguồn vốn có kỳ hạn 1 năm trở lên còn hạn chế tuy có cải thiện nhiều so với nãm 2012. Báo cáo đánh giá đây cũng là tình trạng chung của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Thực tế, ngân hàng vẫn đảm bảo đúng tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nhấn mạnh về vụ án Huyền Như

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, nhưng báo cáo kiểm toán nhấn mạnh đến phần về “Các nghĩa vụ tiềm ẩn” trong Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo cho biết, Toà án nhân dân TP.HCM đã tiến hành xét xử và tuyên án, tại bản án hình sự sơ thẩm đã xác định các cá nhân nguyên là nhân viên của Chi nhánh TP.HCM và Chi nhánh Nhà Bè của ngân hàng (trong đó có Huỳnh Thị Huyền Như) phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một số tội danh khác.

Về trách nhiệm dân sự, Toà án tuyên buộc Huỳnh Thị Huyền Như phải bồi thường cho các tổ chức, cá nhân đã bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo và ngân hàng không có trách nhiệm bồi thường, không phải chịu trách nhiệm liên đới và bất kỳ tổn thất tài chính nào liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân nói trên.

Hiện tại, một số người tham gia tố tụng đang kháng cáo bản án sơ thẩm nêu trên. Theo các quy định của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, nếu bản án sơ thẩm cùa Tòa án bị kháng cáo thì sẽ được xét xử theo trình tự phúc thẩm. Vì vậy, trong trường hợp này, việc xác định trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của các bên liên quan chỉ được thực hiện khi vụ án được xét xử phúc thẩm, có phán quyết cụ thể của Toà án và bản án có hiệu lực.

Tuy nhiên, dựa trên kết quả của các thủ tục đối chiếu, rà soát và kiểm tra đã thực hiện đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Điều hành của Vietinbank tin tưởng rằng ngân hàng không phải chịu trách nhiệm liên đới và bất kỳ tổn thất tài chính nào liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân nói trên./.

Trước đó, đánh giá về rủi ro nợ xấu của Vietinbank, công ty BSC cho biết kết thúc năm 2013, tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank giảm còn 1%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLC) cải thiện so với 2012 đạt 87%. Tuy nhiên, BSC vẫn quan ngại về rủi ro nợ xấu của Vietinbank do ngân hàng hiện chỉ áp dụng phương pháp định lượng trong phân loại nợ. Đồng thời, Vietinbank cũng nắm giữ lượng trái phiếu doanh nghiệp khá lớn, khoảng 30.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng còn một số khoản vay rủi ro như nợ được cơ cấu lại theo Quyết định 780 và cho vay EVN,… Tuy nhiên, BSC đánh giá những khoản này sẽ chưa ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của ngân hàng trong năm 2014.

Hoàng Yến

Hoàng Yến

© Thời báo Tài chính Việt Nam