Đà Nẵng sẽ là điểm trung chuyển hàng hóa lớn của Việt Nam

15:17 | 23/09/2013 Print
Đà Nẵng sẽ là một trong những điểm trung chuyển hàng hóa lớn của Việt Nam trong tương lai, khi Việt Nam trở thành một điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Hội thảo “Phát triển Việt Nam và tiểu vùng sông Mekong mở rộng” tổ chức tại Đà Nẵng vào trung tuần tháng 9 vừa qua.

Đó là khẳng định đã được các diễn giả đưa ra trong cuộc Hội thảo “Phát triển Việt Nam và tiểu vùng sông Mekong mở rộng” (Greater Mekong Sub-region and Vietnam Development Seminar) do Vietcombank và đối tác chiến lược Mizuho Bank Ltd phối hợp với Hiệp hội doanh nhân Nhật Bản tại TP Đà Nẵng (JBAD) tổ chức vào trung tuần tháng 9 vừa qua.

Sự kiện này là một trong những hoạt động thường xuyên được Vietcombank và đối tác Mizuho Bank Ltd tổ chức - kể từ khi 2 ngân hàng trở thành đối tác của nhau, nhằm kết nối hoạt động của các ngân hàng với các doanh nghiệp Nhật Bản và kết nối doanh nghiệp Nhật Bản với thị trường Việt Nam.

Tại Hội thảo, hơn 50 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và chuyên gia của các ngân hàng đã trao đổi với nhau về tình hình đầu tư của các nước ở các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma, cũng như đánh giá tiềm năng phát triển, các cơ hội để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các quốc gia tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Trong đó, nhiều ý kiến các diễn giả có cùng nhận định rằng, Đà Nẵng sẽ là một trong những cảng trung chuyển hàng hóa lớn của Việt Nam trong tương lai, khi Việt Nam trở thành một điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế. Vì vậy, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng cần nắm bắt trước cơ hội này./.

Kiên Kường

Kiên Kường

© Thời báo Tài chính Việt Nam