Sẽ xử phạt nặng đối với vi phạm kinh doanh xổ số, bảo hiểm

16:23 | 12/09/2013 Print
Nghị định Số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số vừa được Chính phủ ban hành ngày 28/8/2013.

Phạt tiền 80 triệu đồng đối với cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Ảnh: H.P

Theo đó , đối với hành vi vi phạm quy định về đại lý bảo hiểm, hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ đại lý bảo hiểm của cá nhân từ 2 -3 tháng, đình chỉ hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức từ 2 - 3 tháng.

Nghị định quy định cụ thể hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng Chứng chỉ đại lý bảo hiểm có thời hạn; Đình chỉ hoạt động có thời hạn một phần nội dung, phạm vi liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm trong Giấy phép thành lập và hoạt động của DN bảo hiểm…đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số sẽ tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Cụ thể, trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, Nghị định quy định cụ thể mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đã được cấp phép; Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đặt Văn phòng đại diện của DN bảo hiểm,DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam…

Đối với hành vi vi phạm các quy định về đại lý bảo hiểm, Nghị định quy định rõ mức phạt tiền từ 60 -70 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hoạt động đại lý bảo hiểm khi không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật; Thực hiện các công việc ngoài nội dung hoạt động đại lý theo quy định của pháp luật…

Phạt tiền 70 - 80 triệu đồng đối với cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm không đúng quy định của pháp luật…

Trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, Nghị định cũng quy định rõ mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về in vé xổ số, phát hành vé xổ số; Hành vi vi phạm quy định về sử dụng kết quả xổ số và thông tin kết quả trúng thưởng…

Đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng kết quả xổ số và thông tin kết quả trúng thưởng như cố ý thông tin kết quả trúng thưởng sai lệch, không đúng so với biên bản xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số, mức phạt là 180 -200 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2013 ./.

H.C

H.C

© Thời báo Tài chính Việt Nam