SSI: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng tăng 84% so với cùng kỳ

18:33 | 20/07/2021 Print
Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm, SSI ghi nhận khoản doanh thu 3.244,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.231,7 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 38% và 84% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, trong quý II/2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SSI đạt lần lượt 1.741,8 tỷ đồng và 703,5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, SSI đạt doanh thu 3.244,9 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 38%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.231,7 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 6 tháng đầu năm của SSI đạt 1.255 tỷ đồng.

Với kết quả này, kết thúc nửa đầu năm 2021, SSI đã hoàn thành 64% kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận. Tại ngày 30/06/2021, Công ty có tổng tài sản 41.538,3 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.095,9 tỷ đồng.

Theo SSI, thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng đầu năm ghi nhận những bước tăng trưởng mạnh, với thanh khoản cao đã có những tác động tích cực đến những nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi của SSI. Nhờ đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 623,5 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với quý II/2020.

Dư nợ cho vay ký quỹ cuối quý II của SSI đạt 15.539 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với đầu năm, cũng là mức kỷ lục đối với hoạt động cho vay ký quỹ của Công ty. Kết quả, doanh thu từ cho vay ký quỹ và phải thu đạt 338 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với quý II/2020.

Bên cạnh các sản phẩm kinh doanh truyền thống, SSI cũng liên tục cho ra mắt những sản phẩm mới, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng phân khúc khách hàng, ứng biến tốt với diễn biến của thị trường.

Trong quý II, SSI tiếp tục tăng cường hoạt động kinh doanh nguồn với đối tác là các tổ chức tín dụng uy tín, sử dụng linh hoạt và tối ưu hóa nguồn vốn, ghi nhận doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 178 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 136,5 tỷ đồng - tăng trưởng 5% so với cùng kỳ 2020. Hoạt động đầu tư tiếp tục có đóng góp cao trong cơ cấu tổng doanh thu, chiếm 33%, đạt 580 tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư và một số hoạt động khác đạt 10,7 tỷ đồng.

SSI đã tiến hành chốt danh sách cổ đông tại ngày 16/6 và chi trả hơn 640 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phiếu) vào ngày 15/7 vừa qua. Trong quý III, SSI dự kiến sẽ hoàn tất việc phát hành trên 200 triệu cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu, và chào bán tối đa hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua./.

Thái Duy

Thái Duy

© Thời báo Tài chính Việt Nam