Eximbank lỡ hẹn 2 cuộc họp cổ đông cuối tháng 7

17:36 | 15/07/2021 Print
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB, sàn HOSE) vừa có thông báo việc hoãn họp đại hội đồng cổ đông.

Theo kế hoạch, Eximbank dự kiến họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2 vào ngày 29/7/2021. Địa điểm họp dự kiến là Trung tâm hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tuy nhiên trong thông báo gần đây, Eximbank cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai sẽ được dời sang thời điểm thích hợp khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Eximbank cũng có kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 30/7, nhưng Eximbank cũng đã thông báo hoãn cuộc họp này với cùng lý do như trên.

Trước đó hồi cuối tháng 4/2021, Eximbank cũng đã triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần 1.

Tuy nhiên, số cổ đông tham dự (trực tiếp hoặc ủy quyền) chỉ chiếm tỷ lệ 41,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank về điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự như trên không đủ điều kiện để ngân hàng này tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam