HPX triển khai phương án phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức

16:10 | 12/07/2021 Print
Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã Ck: HPX) thông qua việc triển khai phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Xét về kết quả kinh doanh, năm 2020 Hải Phát Invest đạt 1.330 tỷ đồng doanh thu, giảm 61,3% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế còn giảm sâu hơn, đến 78,4%, xuống còn gần 98 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 92 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 đạt hơn 516 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, Hải Phát Invest thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dành gần 397 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả 15%.

Cùng với đó Hải Phát Invest cũng thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trong đó ghi nhận Hải Phát Invest dự kiến phát hành hơn 39,67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 15% để trả cổ tức năm 2020. Dự kiến sau phát hành Hải Phát Invest tăng vốn điều lệ từ gần 2.645 tỷ đồng hiện nay lên gần 3.042 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu HPX hiện giao dịch quanh mức 32.500 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam