Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán mới tăng cao kỷ lục

18:12 | 06/07/2021 Print
Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới 620.683 tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng tài khoản mở mới trong cả năm 2020 và năm 2019 cộng lại.

ck

Ảnh T.L

Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 6, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 140.193 tài khoản chứng khoán. So với tháng trước đó, số lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới tăng thêm hơn khoảng 26.500 tài khoản và đây là con số kỷ lục từ trước tới nay.

Trong số 140.193 tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới trong tháng 6 có tới 140.054 tài khoản từ các nhà đầu tư cá nhân và 139 tài khoản từ các tổ chức.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới 620.683 tài khoản chứng khoán, vượt 58% số lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020 (393.659 tài khoản mở mới trong năm 2020). Thậm chí, số tài khoản mở mới trong 6 tháng đầu năm 2021 còn lớn hơn tổng tài khoản mở mới trong cả năm 2020 và năm 2019 cộng lại.

Tính tới cuối tháng 6, tổng số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước hiện đạt hơn 3,39 triệu, tương đương khoảng 3,5% dân số.

Cũng trong tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 277 tài khoản, thấp hơn 156 tài khoản so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 772 tài khoản chứng khoán tại Việt Nam./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam