Tăng cường chất lượng thông tin tài chính trên thị trường chứng khoán

14:53 | 16/04/2021 Print
Ngày 16/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký kết biên bản hợp tác song phương giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng và Chủ tịch VACPA Phạm Sỹ Danh tham dự và ký kết hợp tác.

SSC- VACPA

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCKNN và ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA ký kết biên bản hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng cho biết, việc ký kết hợp tác lần này có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 10 năm hợp tác hiệu quả giữa hai đơn vị. UBCKNN đánh giá rất cao vai trò của VACPA và sự hiệu quả trong hợp tác mà hai đơn vị đem lại, trong đó đáng chú ý là công tác góp ý hoàn thiện Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý liên quan; công tác kiểm toán đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán (TTCK); tăng chất lượng kiểm soát báo cáo tài chính trên thị trường,…

Chủ tịch Trần Văn Dũng mong muốn, việc hợp tác lần này sẽ tiếp nối và mở ra trang mới cho sự hợp tác cho hai đơn vị. Bên cạnh việc phối hợp trong lĩnh vực truyền thống là thị trường cổ phiếu, trong thời gian tới, mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác trên phái sinh, sản phẩm mới và đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp sắp tới…

Tại buổi lễ, ông Phạm Sỹ Danh cũng cho biết, kiểm toán là dịch vụ chuyên nghiệp, cần thiết trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế đất nước. Trong những năm vừa qua, ngành kiểm toán độc lập đã tạo được vị thế, giữ được vai trò trong việc công khai, minh bạch, chuẩn hóa thông tin tài chính phục vụ các đối tượng quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư… góp phần giúp TTCK minh bạch, ổn định.

“Chúng tôi nhận thức kiểm toán độc lập phải nâng cao hoạt động dịch vụ, đạo đức nghề nghiệp, đồng thời mở rộng thị trường, phát triển bền vững” – Chủ tịch VACPA chia sẻ.

Mục tiêu của Biên bản hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính trên TTCK và hiệu quả công tác quản lý, giám sát TTCK của cơ quan quản lý, thúc đẩy nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam phát triển.

Hai bên chia sẻ những lợi ích chung trong việc góp phần làm lành mạnh hóa hoạt động của TTCK và minh bạch hóa thông tin kinh tế tài chính của các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, nâng cao lợi ích của nhà đầu tư và các bên liên quan thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập và thúc đẩy nghề nghiệp kiểm toán độc lập phát triển.

Theo biên bản, hai bên sẽ hợp tác trong hoạt động trao đổi thông tin; hoạt động kiểm soát chất lượng; hoạt động đào tạo, hội thảo; góp ý các văn bản pháp lý và tài liệu chuyên môn;…/.

Duy Thái

Duy Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam