Cấp thoát nước Quảng Nam bị phạt do không báo cáo theo quy định

16:41 | 19/03/2021 Print
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, do không báo cáo theo quy định.

Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty không báo cáo theo quy định pháp luật các tài liệu như báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017, 2018; báo cáo thường niên năm 2017, 2018; nghị quyết và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2018, 2019.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 60 triệu đồng đối với một nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Văn Lục, do không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 24/6/2020, ông Nguyễn Văn Lục - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (mã CK: NDX) bán 9.000 cổ phiếu NDX dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 290.242 cổ phiếu NDX (5,1%) xuống còn 281.242 cổ phiếu NDX (4,9%) và không còn là cổ đông lớn của NDX, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Lục không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi không còn là cổ đông lớn của NDX.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam