Một cá nhân bị phạt 35 triệu đồng do chậm nộp báo cáo

08:07 | 30/05/2014 Print
Ngày 29/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 395/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Anh (địa chỉ: 307 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo quyết định xử phạt, ông Nguyễn Ngọc Anh bị phạt 35 triệu đồng do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch mua 142.990 cổ phiếu HT1 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 từ ngày 13/3/2014 đến ngày 17/3/2014.

Quyết định xử phạt được đưa ra theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam