Sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện gia hạn nộp thuế bằng phương thức điện tử

14:07 | 22/05/2021 Print
Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử như: Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7, để có thể tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế thông qua phương thức điện tử.

gia-hạn-nộp-thuế-theo-nghị-định-52.jpg

Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử để hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế.

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021 một cách nhanh chóng, kịp thời, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử như: Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7 để có thể tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của NNT thông qua phương thức điện tử.

Theo đó, ngoài hình thức nộp trực tiếp và qua đường bưu điện thì NNT có thể đăng nhập vào cổng điện tử của cơ quan thuế để thực hiện việc lập và gửi giấy đề nghị gia hạn. Trường hợp NNT là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế thì NNT cũng có thể đăng ký tài khoản và gửi giấy đề nghị gia hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Để hạn chế sai sót dẫn đến phải nộp lại giấy đề nghị gia hạn, NNT cần khai chính xác các chỉ tiêu trên giấy đề nghị gia hạn năm 2021.

Cụ thể: Thứ nhất, về chỉ tiêu cơ quan thuế: Là cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại mục 1;

Thứ hai, về chỉ tiêu [01], [02], [03], [04]: NNT kê khai đầy đủ thông tin tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của NNT;

Thứ ba, về chỉ tiêu [05], [06]: NNT kê khai đầy đủ thông tin tên, mã số thuế của đại lý thuế;

Thứ tư, về chỉ tiêu [07]: NNT phải tích chọn các loại thuế đề nghị gia hạn và được gia hạn theo quy định tại nghị định, bao gồm: Thuế GTGT của DN, tổ chức; Thuế TNDN của DN, tổ chức; Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; Tiền thuê đất: (khu đất thuê 1: ………; khu đất thuê 2: ………)

Đồng thời, NNT lưu ý, liệt kê chi tiết thông tin về từng khu đất thuê thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuê đất bao gồm: Cơ quan thuế quản lý khu đất, là cơ quan thuế ban hành thông báo nộp tiền thuê đất; Tỉnh/thành phố; quận/huyện/thị xã; Địa chỉ chi tiết của khu đất; Số thông báo nộp tiền thuê đất: Là số thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan thuế; trong đó NNT lưu ý nhập riêng phần số và phần ký hiệu. Ví dụ: Thông báo số 01/TB-CTTPHCM thì NNT điền "01" vào phần số; điền "/TB-CTTPHCM" vào phần ký hiệu.

Thứ năm, về chỉ tiêu [08]: NNT phải tích chọn trường hợp được gia hạn: Mục I. DN nhỏ và siêu nhỏ: NNT lựa chọn gia hạn theo trường hợp này phải chọn cụ thể NNT là DN nhỏ hay DN siêu nhỏ và kê khai đầy đủ thông tin về lĩnh vực hoạt động, số lao động, doanh thu, nguồn vốn theo quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Trong đó, năm liền kề theo quy định tại các Điều 8,9,10 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP là năm 2020, nếu tại thời điểm gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế DN chưa có báo cáo tài chính năm 2020 do áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính năm 2019.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT hoặc khai thuế TNDN riêng và đề nghị gia hạn theo trường hợp là DN nhỏ, DN siêu nhỏ thì thông tin về lĩnh vực hoạt động, số lao động, doanh thu, nguồn vốn lấy theo thông tin của DN, tổ chức chủ quản.

Mục II: Theo lĩnh vực hoạt động: NNT tự xác định theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. NNT là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định theo danh mục do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Thời hạn NNT gửi giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ".

Huy Hùng - Văn Tuấn

Huy Hùng - Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam